Rešeršné služby

CVTI SR poskytuje svojim registrovaným používateľom rešeršné služby z vybraných informačných zdrojov.

V prípade záujmu o špecifickú rešerš z patentových zdrojov, firemnej literatúry a noriem nie je registrácia podmienkou.

 

Kontakt a objednávka na spracovanie rešerše:
 
kontakt  objednávka
Kontakt a objednávka na spracovanie rešerše zo špeciálnych dokumentov
(patentov, firemnej literatúry a noriem):
 
kontakt
 
objednávka
 
Kontakt a e-mailová objednávka na spracovanie rešerše z oblasti EÚ:
 
kontakt
 
objednávka
 

 

Doba spracovania rešerše je obyčajne do piatich  pracovných dní podľa rozsahu zadania, prípadne podľa dohody.

Posledný update stránky: 2018-02-07 14:30