Kurz Knihovnícke odborné minimum

Kurz Knihovníckeho odborného minima v termíne 23.3. – 3.4. 2020 je plne obsadený. Záujemcovia, ktorí zašlú prihlášky po tomto ozname budú evidovaní ako náhradníci.

Bližšie informácie

Miesto konania: CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Priebeh kurzu: Prednášky a praktické cvičenia 23. 3. – 3. 4. 2020, t.j., 10 pracovných dní, denne  v čase 8.00 – 16.00 hod. Záver kurzu  - zhrnutie a skúšky: 1. 6. 2020

Požadované vstupné vzdelanie: maturita

Prihlášku pre náhradníkov  je treba vyplniť a odoslať on-line. V prípade, že sa uvoľní miesto, budeme ich kontaktovať do 15. 3. 2020. Prijatým uchádzačom zašleme  potvrdenie o zaradení do kurzu  a organizačné pokyny.  


Účastnícky poplatok za kurz vrátane skúšky: 150 € s DPH

Bankové údaje CVTI SR vám zašleme v organizačných pokynoch spolu s  potvrdením o zaradení do kurzu. Centrum VTI SR je platcom DPH.
Náklady za ubytovanie a stravu nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Tieto položky si platia účastníci individuálne, prípadne vysielajúca organizácia.

Ak nenanbehne platba na účet CVTI SR v stanovenom termíne, ponúkneme miesta náhradníkom.

Poplatok za opravnú skúšku: 10 €. Opravná skúška sa vykonáva na žiadosť účastníka kurzu do 30 dní odo dňa neúspešného vykonania záverečnej skúšky.

Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú individuálne podľa vlastného výberu. V  blízkom okolí Centra VTI SR je viacero stravovacích zariadení, v ktorých sa dá platiť stravnými poukážkami.
Možnosti ubytovania


Učebné materiály
dostanú účastníci počas kurzu v tlačenej i elektronickej podobe. 

Posledný update stránky: 2020-01-09 10:30