Kurz Knihovnícke odborné minimum

Miesto konania: CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

Priebeh kurzu: Prednášky a praktické cvičenia 9. – 20. 4. 2018, t.j., 10 pracovných dní, denne  v čase 8.00 – 16.00 hod. Záver kurzu  - zhrnutie a skúšky: 18. 6. 2018

Požadované vstupné vzdelanie: maturita

Prihláška na kurz

Prihlášku vyplňte a odošlite on-line. Počet miest na kurze je obmedzený, preto zasielajte prihlášky čo najskôr. Na základe Vašej prihlášky Vám zašleme potvrdenie o zaradení do kurzu  a organizačné pokyny.

Prihláška je záväzná. Ak sa z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov nebudete môcť kurzu zúčastniť, túto skutočnosť bez meškania oznámte organizačnému garantovi - najneskôr 3 pracovné dni pred začatím kurzu. Pri neskoršie oznámenej, prípadne neoznámenej neprítomnosti bude odpočítaný storno poplatok vo výške 20% zo zaplateného  poplatku za kurz.


Účastnícky poplatok za kurz vrátane skúšky: 150 € s DPH

Poplatok je potrebné uhradiť po potvrdení registrácie do 20. 3. 2018. Bankové údaje CVTI SR vám zašleme v organizačných pokynoch spolu s  potvrdením o zaradení do kurzu. Centrum VTI SR je platcom DPH.
Náklady za ubytovanie a stravu nie sú zahrnuté v účastníckom poplatku. Tieto položky si platia účastníci individuálne, prípadne vysielajúca organizácia.

Poplatok za opravnú skúšku: 10 €. Opravná skúška sa vykonáva na žiadosť účastníka kurzu do 30 dní od dňa neúspešného vykonania záverečnej skúšky.

Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú individuálne podľa vlastného výberu. V  blízkom okolí Centra VTI SR je viacero stravovacích zariadení, v ktorých sa dá platiť stravnými poukážkami.
Možnosti ubytovania


Učebné materiály
dostanú účastníci počas kurzu v tlačenej i elektronickej podobe. 

Posledný update stránky: 2018-04-25 13:25