Život spojený s botanikou

Termín: 16.3.2016, 8:00 - 30.4.2016, 15:00

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na výstavu o významnej slovenskej vedkyni, prvej slovenskej botaničke Izabele Textorisovej.

Výstavu „Izabela Textorisová – prvá slovenská botanička“ pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Na príprave výstavy spolupracovalo Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré poskytlo Textorisovej osobné predmety. Autorkou textovej časti výstavy je RNDr. Marta Vozárová.

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
Pondelok: 11.00 – 19.00 hod.
Utorok – Piatok: 8.00 – 19.00 hod.
Sobota: 9.00 – 15.00 hod.

Pozvánka 

Plagát