Zemetrasenia - nezastaviteľné časované bomby

Termín: 23.2.2017, 17:00 - 23.2.2017, 19:00

Vo štvrtok 23. 2. 2017 o 17.00 hod. príde o fyzikálnych zákonitostiach zemetrasení porozprávať uznávaný slovenský vedec, fyzik a seizmológ, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK v Bratislave, prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium a člen Učenej spoločnosti SAV. Svojím výskumom a vedeckou prácou prispel v celosvetovom meradle k rozvoju numerického modelovania šírenia seizmických vĺn.

POZVÁNKA (Veda v Centre): Zemetrasenia - nezastaviteľné časované bomby

(plagát)