Zdravé ryby ..... nielen na vianočnom stole

Termín: 12.12.2019, 17:00 - 12.12.2019, 19:00

Pozývame vás do decembrového vianočného špeciálu vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, v akom životnom prostredí žijú naše ryby a aké ryby by sme mali v súčasnosti konzumovať vzhľadom na ich zhoršujúce sa životné podmienky, nielen v našich riekach. Čo spôsobuje nadmerný rybolov a aké sú výhody a nevýhody umelého chovu? Budeme mať na vianočnom stole aj v budúcnosti zdravé slovenské ryby?

Vo štvrtok 12. 12. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný vedec, zoológ        Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., samostatný vedecký pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov a nepôvodných organizmov. V súčasnosti sa intenzívne venuje výskumu a ochrane dunajských jeseterov.

V prednáške sa bližšie pozrieme na to, koľko rýb sa na Slovensku v porovnaní so svetom skonzumuje a kde všade sa na Vianoce ryby konzumujú. Povieme si, aké je vlastne životné prostredie týchto rýb, kde a ako žijú, a aký je ich životný cyklus a celkový význam pre spoločnosť. Dozvieme sa, ako ohrozujeme nadmerným rybolovom rôzne druhy rýb, a konzumácií ktorých rýb by sme sa mali vyhýbať z dôvodu drastického poklesu ich populácie. A je každá ryba zdravá? Aké nebezpečné látky môže akumulovať vo svojej svalovine? Priblížime si, ktoré povodia na Slovensku sú problematické a na záver si vysvetlíme, či by sme mali vôbec darovať vianočným kaprom život.

Zdravé ryby ..... nielen na vianočnom stole    

plagát


Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.