Workshop PopVaT I.

Termín: 22.4.2015, 08:00 - 23.4.2015, 16:00

Pozývame Vás na workshop zameraný na popularizáciu vedy, ktorý organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.

Názov: Workshop PopVaT I. Popularizácia a komunikácia vo vede

Kedy: 22. 4. – 23. 4. 2015
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

Cieľom workshopu je získať nové užitočné informácie o tom, ako komunikovať vedu a jej výsledky v oblasti popularizácie vedy.

Viac informácií v Pozvánke a na stránke vedanadosah.sk 

Plagát 

Registrácia do 14. apríla 2015