Wireless World – bezdrôtový svet

Termín: 01.11.2014, 8:34 - 13.11.2014, 8:34

Jozef MurgašCentrum vedecko-technických informácií SR pripravilo výstavu o tvorbe Jozefa Murgaša, priekopníka bezdrôtovej telegrafie, bansko-bystrického rodáka, autora 12 patentov v oblasti rádiotelegrafie, vynálezcu.

Výstava je jedným z podujatí pripravená k Týždňu vedy a techniky, ktorý sa bude konať od 10. do 16. novembra nielen v Bratislave, ale v rámci celého Slovenska.

Viac informácii o jednotlivých akciách nájdete na: www.tyzdenvedy.sk.

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Výstavu organizuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku (CVTI SR – NCP VaT), Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského. Gestorom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Tlačová správa

Zdroj: CVTI SR