Výstava „Bioterapeutické metódy v praxi“

Termín: 28.9.2012, 9:00 - 14.12.2012, 16:00

CVTI SR - logo       NCP VaT - logo     Ústav zoológie SAV - logo

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s Ústavom zoológie SAV organizuje v dňoch 28. 9. – 14. 12. 2012 výstavu pod názvom Bioterapeutické metódy v praxi. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase:

pondelok, streda a piatok – od 9.00 do 16.00 hod.,
utorok a štvrtok – od 9.00 do 18.00 hod.
v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 27. 9. 2012 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci podujatia Veda v CENTRE, organizovaného Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Prednáška pod názvom Tropické choroby a bioterapeutické metódy v praxi úvodným slovom predstaví tému samotnej výstavy.  

Cieľom výstavy je predstaviť spôsoby liečby prostredníctvom bioterapeutických metód, ktorých účinok je postupne objavovaný. Spomínaný spôsob liečby využíva účinok pôsobenia niektorých biologických agens, ktoré sú aplikované na postihnutú časť pacienta. Výstava poskytne prehľad o výskume, vývoji a klinickej štandardizácií bioterapeutických metód pre potreby zdravotníctva, ako aj ich využitie v praxi. V rámci výstavy bude možné obzrieť si aj živé exponáty (pijavice, rybičky a iné), ktoré budú súčasťou výstavy do 31. 10. 2012.

V rámci národného projektu NITT SK ide o jednu zo série výstav, ktorých zámerom je priblížiť problematiku transferu technológií a duševného vlastníctva. Cieľom výstav je sprostredkovať informácie o téme aj v nasledujúcom období trvania projektu (do roku 2014).

Viac informácií nájdete na http://nitt.cvtisr.sk/, http://nptt.cvtisr.sk/

Plagát

Kontakt: Zuzana Čeplíková, zuzana.ceplikova@cvtisr.sk