Vedecká show Michaela Londesborougha

Termín: 28.4.2015, 9:00 - 28.4.2015, 15:00

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo sériu Vedeckých show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena Londesborougha B.Sc Hons Ph.D.

Vedecké show sa postupne predstavia v každom kraji Slovenska. Prvá séria sa uskutoční 28. 4. 2015 o 9.00 hod. a 13.00 hod. v priestoroch STU v Bratislave, v Aule prof. Kneppa.

Vedecká show "Tajomstvo energie" je určená najmä stredoškolskej mládeži.

Druhá show "Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!" je určená hlavne vysokoškolskej mládeži a odbornej verejnosti.

Tlačová správa

Plagát