Vedecká cukráreň: Zjavenie duše

Termín: 14.11.2017, 09:00 - 14.11.2017, 11:00

Zjavenie duše 

O tom, čo je PSYCHEDELIKA, s podtitulom Od šamanizmu k liečbe duševných porúch, príde 14. 11. 2017 od 9.00 h do vedeckej cukrárne v budove CVTI SR, v Bratislave na Lamačskej ceste 8/A, porozprávať Ing. Martin Kuchař, PhD., z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Podujatie podporilo České centrum.

Slovo psychedelika pochádza z gréčtiny a znamená látky, ktoré zjavujú dušu (psyché – duša, delos – manifest). Od pradávna boli využívané v šamanizme ako mocné nástroje pri vešteckých a šamanistických obradoch.

Novoveký vzostup záujmu o psychedelické látky je spájaný s objavom LSD, ale bol násilne na pol storočia zakonzervovaný a až v posledných rokoch sa podarilo získať povolenie štátnych inštitúcií v Amerike a Európe k ich opätovnému výskumu. Právom tak hovoríme o renesancii psychedelík vo vede 21. storočia.


Ing. Martin Kuchař, PhD., sa narodil v Čáslavi v roku 1980. V roku 2004 vyštudoval odbor organická chémia na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. Od roku 2014 vedie laboratórium forenznej analýzy biologicky aktívnych látok na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe. Od roku 2015 sa tiež podieľa na výskume psychedelík v Národnom ústave duševného zdravia.

Profesijne sa zaujíma o problematiku nových psychoaktívnych látok z toxikologického hľadiska a tiež o možnosť ich využitia v neuropsychofarmakologickom výskume. Venuje sa tiež problematike rastlinných drog.