Vedecká cukráreň - v utorok 20. 11. 2012 o 9,00 h

Termín: 20.11.2012, 09:00 - 20.11.2012, 11:15

Téma: Klimatické extrémy zeme: minulosť ťažko skúšanej planéty 
Hosť: doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., vedecký pracovník Geologického ústavu SAV

play   živé vysielanie z akcie