Vedecká cukráreň: Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

Termín: 30.1.2019, 09:00 - 30.1.2019, 11:00

Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

výnimočne v stredu 30. 1. 2019 o 9.00 hod. v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave

V prednáške sa zameriame  na rozloženie asteroidov v Slnečnej sústave, povieme si, čo sú potenciálne nebezpečné asteroidy a ako prebieha ich výskum z kozmických sond. Zem má so stretnutiami s asteroidmi bohaté skúsenosti. Vysvetlíme, v akom postavení sa nachádza v prostredí medziplanetárnych telies, čo to je Tunguzská katastrofa, a ktoré sú najznámejšie pozemské krátery. Populácia asteroidov v blízkosti Zeme je stále monitorovaná a na výpočet pravdepodobnosti zrážky v budúcnosti nám slúžia Turínska a Palermská škála. Objasníme tiež, ako vieme pomocou nich zistiť, či nám hrozí reálne nebezpečenstvo.

 

Prednášateľ:

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. je slovenským astronómom a vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, v rokoch 2001-2009 bol riaditeľom Astronomického ústavu SAV. Zaoberá sa výskumom medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov. Doteraz publikoval viac ako 280 vedeckých a odborných publikácií, v roku 2010 viedol expedíciu, počas ktorej boli nájdené úlomky meteoritu Košice. Prednáša astronómiu na UPJŠ v Košiciach, bol školiteľom 4 doktorandov. V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 jeho menom - Svoreň. Je predsedom redakčnej rady časopisu Kozmos a aktívne sa venuje aj popularizácii vedeckých poznatkov, za ktorú získal v roku 2016 cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii: Popularizátor vedy.