Vedecká cukráreň: Hliník - dobrý sluha, zlý pán

Termín: 22.11.2016, 09:00 - 22.11.2016, 11:00

V súčasnosti sa hliník a jeho soli vyskytujú všade okolo nás. Hovoriť budeme o výskyte a využití tohto neesenciálneho prvku v rôznych priemyselných odvetviach, ale aj v produktoch dennej potreby. Poslucháčov oboznámime s novoobjavenými toxickými vlastnosťami hliníka a s nimi súvisiacimi ochoreniami, no súčasne sa dozvedia o nenahraditeľnosti tohto prvku v rôznych odvetviach. Prednáška bude teda doslova bojom medzi dobrom a zlom!

HOSŤ:

Ing. Lukáš Hrdlička

Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU

Ing. Lukáš Hrdlička sa narodil 7.3.1990 v Bratislave. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy chemickej v Bratislave absolvoval štúdium chémie a chemických technológií na Fakulte chemickej a potravinárskej chémie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 2009 až 2014. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na oddelení environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberá vývojom nových pokročilých oxidačných procesov na báze hliníka, ktoré sú využiteľné pri čistení odpadových vôd obsahujúcich ťažko rozložiteľné látky. Rovnako je autorom novej teórie o toxicite hliníka a jeho solí.