Vedecká cukráreň: Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote

Termín: 20.9.2016, 9:00 - 20.9.2016, 11:00

Téma: Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote

Hosť: Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING.

Kedy: 20. septembra 2016

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Pozvánka