Vedecká cukráreň: Biologická ochrana rastlín

Termín: 11.10.2016, 09:00 - 11.10.2016, 11:00

Téma: Biologická ochrana rastlín

Hosť: doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. , biochemik a biotechnológ, emeritný pracovník Chemického ústavu SAV v Bratislave.

Kedy: 11. októbra 2016

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Pozvánka

Zdroj: NCP VaT

(JN)