Veda v Centre: Revolúcia v priemysle - automatické logistické systémy

Termín: 28.4.2016, 17:00 - 28.4.2016, 19:00

Pred časom by to znelo ako scenár k sci-fi filmu, v súčasnosti je to v nejednom závode úspešnou realitou. V mnohých veľkých výrobných halách, kde musí presun materiálu „klapať“ ako hodinky, jazdia vozíky bez vodičov - automaticky navádzané robotické systémy, ktoré patria k špičkovým riešeniam pre priemyselnú výrobu.

V aprílovej vedeckej kaviarni, vo štvrtok dňa 28. 4. 2016 o 17.00 hod, bude o vývoji automatických logistických systémoch hovoriť uznávaný vedecko-výskumný a vývojový pracovník, konštruktér a odborník na automatické logistické systémy Ing. Rastislav Tribula, PhD., zo Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT v Žiline, vedúci Oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese, od konštrukcie, hardvéru až po softvér.

pozvánka Veda v Centre apríl 2016 

plagát Veda v Centre apríl 2016