Veda v CENTRE: Rastliny už nestačia nášmu tempu...

Termín: 30.4.2015, 17:00 - 30.4.2015, 19:00

Pozývame Vás na neformálne stretnutie do vedeckej kaviarne na stretnutie s vedcom, molekulárnym biológom a uznávaným odborníkom na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Jánom Kraicom, PhD., z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Téma: Rastliny už nestačia nášmu tempu...

Kedy: 30. apríla 2015 o 17.00 hod.
Kde: v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave

Pozvánka

Tlačová správa 

Zdroj: NCPVaT