Veda v Centre: Prežijeme bez pohybu? Vplyv fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka

Termín: 30.3.2017, 17:00 - 30.3.2017, 19:00

Pozývame vás do marcovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, aké účinky má pohyb na naše telo. Čo sa s nami deje, keď sa pravidelne nehýbeme a aké ochorenia nám hrozia pri nedostatku pohybu.

Vo štvrtok 30. 3. 2017 o 17.00 hod. privítame uznávanú slovenskú vedkyňu a  lekárku, docentku MUDr. Barbaru Ukropcovú, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

POZVÁNKA: (Veda v Centre):Prežijeme bez pohybu? Vplyv fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka 

(plagát)