Veda v CENTRE: Polymérne nanokompozity a ich aplikácie

Termín: 29.10.2015, 17:00 - 29.10.2015, 19:00

Hosť: Ing. Mária Omastová, DrSc., Ústav polymérov SAV v Bratislave

Kedy: 29. októbra 2015
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR

Plagát