Veda v CENTRE: Peľ v hodnotení kvality životného prostredia

Termín: 31.3.2016, 17:00 - 31.3.2016, 19:00

Hosť: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kedy: 31. marca 2016
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR

Vstup na podujatie je voľný.

Pozvánka 

Plagát 

Viac informácií