Veda v Centre: Minerálne vody na Slovensku

Termín: 26.5.2016, 17:00 - 26.5.2016, 19:00

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o tom, ako a prečo vznikajú minerálne vody a ako ich vieme využívať.

Vo štvrtok 26. mája 2016 o 17.00 hod. privítame hostí, doc. Ing. Jarmilu Božíkovú, PhD., z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva  na Stavebnej  fakulte STU v Bratislave a riaditeľku Inšpektorátu kúpeľov a žriedel  na Ministerstve zdravotníctva SR, a hydrogeochemika a environmentálneho geológa RNDr. Dušana Bodiša, CSc., zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Pozvánka

Plagát