Veda v CENTRE: Materiály tenké ako atóm

Termín: 28.5.2015, 17:00 - 28.5.2015, 19:00

Téma: Materiály tenké ako atóm

Hosť: prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD., z Regensburgskej univerzity v Nemecku, významný slovenský vedec, kvantový fyzik, jeden z najúspešnejších slovenských fyzikov v zahraničí a svetovo uznávaný odborník na spintroniku. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je najprogresívnejšia oblasť fyziky tuhých látok, v rámci ktorej sa venuje teoretickému výskumu nových dvojrozmerných revolučných materiálov a ich potenciálnemu využitiu v elektronike, optike, a spintronike.

Kedy: 28. mája 2015

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Pozvánka