Veda v CENTRE: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

Termín: 28.1.2016, 17:00 - 28.1.2016, 19:00

Hosť: prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kedy: 28. januára 2016
Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR

Vstup na podujatie je voľný.

Pozvánka

Plagát

Viac informácií