Veda v CENTRE: Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti?

Termín: 24.9.2015, 17:00 - 24.9.2015, 19:00

Téma: Je odkaz Ľudovíta Štúra aktuálny aj v súčasnosti?

Hosť: prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., historik z Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kedy: 24. september 2015 o 17.00 hod.

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná sála na 2. posch.

Pozvánka

Plagát