Veda v CENTRE: Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov

Termín: 26.3.2015, 17:00 - 26.3.2015, 19:00

Téma: Ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov

Hostia: RNDr. Milan Valachovič, CSc. a RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. z Botanického ústavu SAV v Bratislave

Kedy: 26. marca 2015

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A, Bratislava

Pozvánka