Večer s e-zdrojmi v CVTI SR

Termín: 22.3.2013, 17:00 - 22.3.2013, 19:30

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK) (18. – 24. marec 2013) pozýva odbornú aj širokú verejnosť na netradičné podujatie s názvom

"Večer s e-zdrojmi CVTI SR"

 

Kedy: 22. marec 2013 o 17.00 hod. (predpokladaný čas trvania akcie – do 19.30 hod.)

Kde: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť a seminárna miestnosť, 2. poschodie;

Prednášatelia: hostia podujatia: Ladislav Svršek (spoločnosť Albertina icome Bratislava, s. r. o.),  Enikö Tóth Szász (spoločnosť Thomson Reuters) a Michal Sliacky (CVTI SR),

Program podujatiakonferenčná miestnosť CVTI SR, č. 235:

  • e-zdroje pre výskum a vývoj dostupné v CVTI SR a Vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk (Michal Sliacky)
  • viete čo všetko môžete nájsť v e-zdrojoch? (Ladislav Svršek)
  • databázy platformy Web of Knowledge a novinky vydavateľa Thomson Reuters, (Enikö Tóth Szász)
  • otázky a diskusia

Program podujatia – seminárna miestnosť CVTI SR, č. 236:

  • možnosť vyskúšať si vyhľadávanie a prácu s jednotlivými e-zdrojmi a portálom scientia.sk, konzultácie: Mgr. Katarína Kyseľová

Pozvánka pdf súbor   Prezentácia pdf súbor

Záujemcovia o túto netradičnú akciu spojenú s občerstvením nech sa do 21. 3. 2013 prihlásia prostredníctvom on-line prihlášky.

Európska Únia Operačný program Výskum a Vývoj

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ)
Aktivita 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja
Aktivita 2.1: Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV

Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001