V4 Conference on Artificial Intelligence: O trendoch v umelej inteligencii v európskom kontexte

Termín: 11.10.2018, 09:30 - 11.10.2018, 18:00

Bude vďaka umelej inteligencii menej dopravných nehôd? Zlepší sa diagnostika v medicíne? Budeme sa cítiť vďaka nej bezpečnejšie? Možno aj tieto otázky si položia významní experti z rôznych oblastí, ktorých sa uplatňovanie umelej inteligencie v praxi priamo dotýka. Stretnú sa na konferencii Vyšehradskej skupiny.

Slovenská republika aktuálne predsedá Vyšehradskej skupine. Medzi hlavné podujatia pripravené v rámci nášho predsedníctva patrí aj Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii (V4 Conference on Artificial Intelligence).

Vďaka spolupráci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) sa 11. októbra 2018 v Bruseli budú môcť stretnúť odborníci a zástupcovia európskych štruktúr, aby zamerali svoju pozornosť na aktuálne trendy v umelej inteligencii.

„Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu uznávaných expertov, profesionálov, výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú priamo konfrontovaní so zavádzaním a skutočným uplatňovaním riešení umelej inteligencie,“ konkretizuje Andrej Kurucz zo Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. 

Ako ďalej Kurucz dopĺňa, na podujatí očakávajú tak zástupcov z krajín V4, ako i Európskej komisie, OECD a NATO. „Teší nás, že podujatie otvorí veľvyslanec Peter Javorčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ.  Účastníkom sa prihovorí Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu a Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie. S príhovorom vystúpi aj Miloš Koterec, diplomatický poradca pre medzinárodné záležitosti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ten prevzal aj záštitu nad celým podujatím,“ reaguje na margo rečníkov konferencie Kurucz.   

Hlavné témy odborných diskusií sú rozdelené do štyroch okruhov. O umelej inteligencii sa bude hovoriť v kontexte vedy, výskumu a vývoja; priemyslu a hospodárstva; spoločenských zmien a pracovného trhu, ale i kybernetickej bezpečnosti. 

Podujatie počíta s približne 150 účastníkmi. Zastupovať budú členské štáty Európskej únie a asociované krajiny, Európsku komisiu, Európsky parlament, Európsky výbor regiónov, Generálny sekretariát Rady, národné ministerstvá a zainteresované skupiny a platformy v oblasti umelej inteligencie.

Podujatie V4 Conference on Artificial Intelligence sa koná 11. 10. 2018 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Všetky informácie k podujatiu vrátane registrácie sú dostupné aj na webovej stránke Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD).    

O trendoch v umelej inteligencii v európskom kontexte