Utorok s psychológiou na TVT 2018!

Termín: 06.11.2018, 09:00 - 06.11.2018, 19:00

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma, a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote.

Utorok s psychológiou sa uskutoční v utorok 6. 11. 2018 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dve samostatné prednášky, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod., pričom každá z nich sa bude venovať inej téme z oblasti psychológie.

PREDNÁŠKY:

Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková

Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti

PhDr. Michal Hajdúk, PhD., a Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

Utorok s psychológiou na TVT 2018!    

plagát