Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015

Termín: 21.09.2015 - 15.11.2015