Týždeň slovenských knižníc 2016

Termín: 01.3.2016, 6:51 - 06.3.2016, 6:51

Malá výstava Patenty veselo i vážne poukáže na vtipné patenty i zábavné riešenia, ktoré sa kedysi stali predmetom priemyselno-právnej ochrany. Ich pôvodcovia si ich samozrejme ochránili s úmyslom a nádejou, že im tieto riešenia neskôr prinesú  i finančné zhodnotenie.

Výstava predstaví  patentové dokumenty, z ktorých bude možné vyčítať, kto je pôvodcom týchto zábavných riešení, kde sú alebo boli chránené a čo je ich podstatou, vrátane nákresu samotného riešenia.  

Záujemcovia môžu výstavu navštíviť počas Týždňa slovenských knižníc v termíne, 1. – 6. marca 2016. Umiestnená bude vo vstupných priestoroch CVTI SR, na Lamačskej ceste 8/a, na bratislavskej Patrónke.

Viac informácií