Štvrtý projektový míting FORT hostilo CVTI SR

Termín: 06.6.2013, 9:37 - 07.6.2013, 9:37

Centrum vedecko - technických informácií  SR ako partner projektu FORT malo česť organizovať  stretnutie zastupiteľov  všetkých partnerských inštitúcií.  

V poradí štvrté pracovné stretnutie pod názvom „Steering Committee and Project Meeting“  sa konalo 6. – 7. júna  2013 v Bratislave.

Zúčastnení zástupcovia všetkých inštitúcií podieľajúcich na realizácii projektu diskutovali predovšetkým o predchádzajúcej tzn. tretej etape realizácie projektu. Išlo o zhrnutie aktivít jednotlivých partnerov v rámci všetkých šiestich pracovných balíkov (WP 1  - WP 6). Pripomenuli sa konkrétne výstupy projektu v podobe podujatí, administratívnej projektovej dokumentácie či propagácie projektu formou mediálnych výstupov a prípravy prezentačných materiálov.

Za CVTI SR sa zúčastneným priblížili medzi inými aj zorganizované podujatia v podobe dvoch Open House Event a s ním spojených súťaží inovatívnych myšlienok. Ďalej sa partnerom prezentovali aktivity týkajúce sa platformy Inovačné fórum, ktoré združuje inovačných expertov. Pripomenulo sa tiež dvojdňové školenie manažérov transferu technológií pod vedením lektorov z ASTP (Association o European Science and Technology Transfer Professionals).

Dôležité informácie z oblasti projektového reportingu a admistratívy  sa zúčastnení dozvedeli  od zástupkýň Spoločného technického sekretariátu Central Europe (JTS – Joint Technical Secretariat). 

Zo stretnutia vyplynuli aj ďalšie úlohy. Predovšetkým ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre hlavného lídra projektu (reporting aktivít, požiadavky na zmeny v rozpočte, zdieľanie podporných materiálov z jednotlivých regionálnych podujatí, príprava regionálnych pilotných a diseminačných aktivít atď. ).

Ďalšie, už záverečné stretnutie partnerov projektu je plánované v slovinskom Maribore.