Stres a depresia. Ako s nimi žiť?

Termín: 27.10.2016, 16:00 - 27.10.2016, 18:00

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o strese a depresii. Pokúsime sa zodpovedať na otázky, kedy nám stres pomáha a kedy naopak škodí, a prečo sa nepotrebujeme zbaviť stresu, ale najmä jeho negatívnych dôsledkov.  

Vo štvrtok 27. 10. 2016, tentokrát výnimočne o 16.00 hod., privítame významnú slovenskú vedkyňu a uznávanú farmakologičku, prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá je zároveň aj členkou predsedníctva SAV. Vo svojej vedeckej práci sa  venuje výskumu stresu, účinku psychotropných látok, mozgovej plasticite, fyziológii človeka a neuroendokrinným korelátom, a úzkosti a depresii.

Stres a depresia. Ako s nimi žiť?   /  (plagát)