Slovensko – severské výskumné a inovačné fórum

Termín: 05.6.2014, 08:00 - 05.6.2014, 16:00

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR), Ministerstvom financií SR (MF SR), Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE), BIC Bratislava s podporou platformy Inovačné fórum Slovensko a siete Enterprise Europe Network (EEN) si Vás dovoľujú pozvať na Inovačné fórum – diskusné a brainstormingové stretnutie zamerané na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov a internetovej ekonomiky a start-upov, ako dôležitých prvkov inovačného ekosystému a predpokladov rozvoja konkurencieschopnosti.

Podujatie sa koná 5. júna 2014 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta 2 v Bratislave.

Viac informácií a program