Sexuálne správanie a alkoholizmus / Hmyz a človek

Termín: 22.2.2018, 17:00 - 22.2.2018, 19:00

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, prečo je dôležité zaoberať sa výskumom hmyzu a aký to má význam pre objasnenie základných pochodov ovplyvňujúcich rast, vývin a správanie u človeka a iných živočíchov.

Vo štvrtok 22. 2. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný vedec – zoológ RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., vedúci vedecký pracovník v sekcii molekulárnej fyziológie a riaditeľ Ústavu zoológie SAV. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je výskum hormonálnej regulácie vývinu a rozmnožovania hmyzu a kliešťov, pri ktorom používa rôzne molekulárne, fyziologické a mikroskopické metódy s cieľom využiť získané výsledky aj v praxi.

Sexuálne správanie a alkoholizmus / Hmyz a človek

plagát