Semináre Strediska patentových informácií PATLIB

Termín: 22.11.2012, 11:36 - 12.12.2012, 10:00

Stredisko patentových informácií PATLIB Centra VTI SR pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch seminárov z oblasti priemyselného vlastníctva, na ktoré Vás srdečne pozývame

 • 25. október 2012 o 10.00 hod.
  Ako chrániť svoje nápady
  Patenty a úžitkové vzory – čo sú a ako ich získať, patentovanie v zahraničí, obchodné využívanie patentovanej technológie
   
 • 22. november 2012 o 10.00 hod.
  Kde nájdeme informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
  Národné, európske a medzinárodné databázy
   
 • 12.december 2012 o 10.00 hod.
  Dizajny a ochranné známky
  Čo sa nimi chráni. Informačné zdroje


Prednášajúcimi budú lektori z Úradu priemyselného vlastníctva SR a z nášho strediska PATLIB. Predpokladaná doba trvania každého seminára je cca 3 hodiny.

Ak máte záujem zúčastniť sa na niektorom zo seminárov, prihláste sa na niektorej z nasledovných adries: patlib@cvtisr.sk, maria.harachova@cvtisr.sk.