Seminár „Zoči-voči klimatickým hrozbám“

Termín: 24.9.2015, 8:30 - 24.9.2015, 17:00

Francúzske veľvyslanectvo v SR, Francúzsky inštitút a Slovenský Hydrometeorologický ústav organizujú v Bratislave dňa 24. septembra seminár « ZOČI-VOČI KLIMATICKÝM ZMENÁM ». Diskutovať sa bude o naliehavosti riešenia klimatických zmien, o dopadoch a o adaptačných opatreniach. Podujatie sa uskutoční v rámci prípravy 21. konferencie rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať začiatkom decembra v Paríži.

Počas seminára budeme mať tú česť privítať aj pána Bricea Lalondea, špeciálneho poradcu OSN pre Trvalo udržateľný rozvoj a bývalého francúzskeho ministra životného prostredia.

PROGRAM_Seminár „Zoči-voči klimatickým hrozbám“

Vstup je voľný, na podujatie sa ale treba povinne prihlásiť. Seminár prebehne v slovenčine a francúzštine, k dispozícií bude simultánne tlmočenie.

Registrujte sa už dnes! Počet voľných miest je obmedzený!

https://www.weezevent.com/agir-face-aux-risques-climatiques