Seminár VÝSLEDOK | PATENT | LICENCIA

Termín: 07.6.2016, 8:15 - 07.5.2016,

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva vedeckých pracovníkov na seminár zameraný na nasledovné témy:


• Posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja
• Význam a využitie priemyselnoprávnej ochrany vo vede a výskume
• Služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi

7. 6. 2016 o 8.15 hod.
Konferenčná miestnosť CVTI SR, 2. poschodie

PLAGÁT: seminár Výsledok - Paten - Licencia