Seminár IDEA | INOVÁCIA | PATENT

Termín: 17.5.2016, 8:15

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva študentov, záujemcov o podnikanie
a podnikateľov na seminár, ktorý návštevníkom pomôže nájsť odpovede na otázky:

• Je moja inovácia nová? Ako to môžem zistiť?
• Ako môžem efektívne ochrániť svoje inovácie?
• Ako ma môže CVTI SR v tejto oblasti podporiť?

Seminár  „Idea | Inovácia | Patent“  sa bude konať  17. 5. 2016 v budove CVTI SR (Lamačská cesta 8/A, Bratislava), v konferenčnej miestnosti na 2. posch.

Účasť na seminári je bezplatná.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať prostredníctvom registračného formuláru.

Uzávierka registrácie je 16. 5. 2016, 12.00 hod.

PLAGÁT: IDEA | INOVÁCIA | PATENT