ResInfra@DR Know-how exchange forum

Termín: 22.5.2019, 09:00 - 23.5.2019, 13:30

Pozývame Vás na podujatie zamerané na vzájomné aktivity výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne.

Projekt ResInfra@DR ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram, a to            v oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky alebo počas prípravnej fázy ich vybudovania.             Na podujatí budú verejne prezentované závery zo zrealizovaných pilotných iniciatív.

Diskusné fórum ResInfra@DR je vynikajúcim miestom pre zainteresované strany (najmä zainteresované výskumné subjekty a infraštruktúry), aby reflektovali súčasné výzvy a iniciatívy prijatím navrhovaných odporúčaní.                Od podujatia sa taktiež očakáva iniciovanie potenciálu podobných akcií vzájomnej podpory pre výskumné infraštruktúry a ich zahrnutie do pripravovaného spoločného akčného plánu v dunajskom makroregióne. Na podujatí budú zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania.

POZVÁNKA

PROGRAM

REGISTRÁCIA

tlačová správa k podujatiu


ResInfra@DR - Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (ResInfra@DR)