Prezentácia nových vedecko-popularizačných kníh

Termín: 28.3.2017, 17:00 - 28.3.2017, 19:00

Na záver Mesiaca knihy pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií  od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy.

Na podujatí predstaví profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV svoj „Nanosvet na dlani“ a doktor Miroslava Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV priblíži aká je „Naša príroda v kocke.“  Spomenuté publikácie vydalo Vydavateľstvo Veda pre CVTI SR. 

Prezentácia nových vedecko-popularizačných kníh 

(plagát)