Prednáška: Supporting interactions between people and cities

Termín: 21.9.2016, 10:00 - 21.9.2016, 12:00

Dr. Martina Tomka, University of Melbourne, Australia (Department of Infrastructure Engineering)

"Supporting Interactions between People and Cities".

Témou prednášky je územné plánovanie, priestorové informačné systémy a podpora interakcie medzi ľuďmi a mestami s využitím inteligentných technológií ako sú napríklad smart parkovacie systémy, dopravné svetlá, riadenie, a spotreba energie. Prednáška je realizovaná v rámci projektu REinEU2016.

Kedy: 21. Septembra 2016, 10:00 - 12:00
Kde: Slovenská technická univerzita v Bratislave, www.stuba.sk; Aula Dionýza Ilkoviča STU, Mýtna ulica 36, Bratislava
Jazyk: anglický

Vstup na prednášku je voľný


Viac info a prihlásenie na prednášku: http://bit.ly/REinEU_lectures

PLAGÁT