Prečo bola a je matematika dobrá? Potrebujú ju umelci, právnici či lekári?

Termín: 22.3.2016, 09:00 - 22.3.2016, 11:00

Mnohé veľké problémy matematiky spojené s popisom sveta okolo nás boli vyriešené postupne. Geometria od Euklida (300 rokov p .n.l.),  derivácie a integrály (koniec      17. storočia), rozvoj matematickej analýzy (18. a 19. storočie), teória množín (koniec 19. storočia) či teória čísel od staroveku dodnes. Čo viac ešte  chceme?  Svet okolo nás sa stále rýchlejšie mení a matematika je podstatná časť týchto zmien. Príkladom je mobilná komunikácia, rozvoj výpočtovej techniky, všetky nové výrobné postupy (stavebníctvo, automobilky, letectvo)  a veľmi dôležitá časť  – bezpečnosť (komunikácie, výroby, infraštruktúry štátu).

Čo z toho vyplýva? Matematika je pre život nevyhnutná a potrebujeme sa ju učiť. Začať sa musí v škole. Nemusí to byť len drina, matematika môže byť aj zábavná. Dôležití sú učitelia a tých máme na Slovensku zatiaľ veľmi dobrých.

Prednášajúci: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Leták_Vedecká cukráreň_marec 2016