Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 16.4.2015, 10:00 - 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied