Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 25.9.2014, 10:00 - 25.9.2014, 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied