Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied

Termín: 10.4.2014, 10:00 - 10.4.2014, 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti technických vied