Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti spoločenských a humanitných vied

Termín: 20.6.2013, 10:00 - 20.6.2013, 17:00

Pozvánka na seminár