Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti spoločenských a humanitných vied

Termín: 03.12.2015, 10:00 - 03.12.2015, 11:30

pozvánka na seminár