Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti spoločenských a humanitných vied

Termín: 05.3.2015, 10:00