Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti spoločenských a humanitných vied

Termín: 13.3.2014, 10:00 - 13.3.2014, 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti spoločenských a humanitných vied