Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti medicíny

Termín: 30.4.2015, 10:00 - 11:00

Praktické ukážky vyhľadávania v elektronických informačných zdrojoch z oblasti medicíny